Missie & Visie van de Rivier

Woord vooraf.

Wijk bij Duurstede stad aan de Rivier.
In de Bijbel lezen we over de Rivier van God in Ezechiël 47 vers 1-12.

De Rivier van God die Leven brengt en genezing voor de mensen.
Daarbij is de naam ontstaan omdat Wijk bij Duurstede een stad is gelegen aan de rivier.

Het startsein voor de Rivier Gemeente is gegeven op 5 februari 2010.
De Rivier Gemeente is begonnen vanuit de apostolische bediening van Jan Zijlstra.
De oudsten/voorgangers worden door apostelen aangesteld als dienend gezag in de Gemeente.
Op woensdagavond 28 april 2010 is de eerste samenkomst gestart in basisschool De Wegwijzer te Wijk bij Duurstede.
Op vrijdagavond 22 oktober 2010 is er een genezingsdienst gehouden onder leiding van Evangelist Jan Zijlstra.
Er kwamen bijna 800 mensen naar deze samenkomst in de Hordenhal in Wijk bij Duurstede.
Dit gaf een mooie aanzet om een nieuwe groep mensen te bereiken en een plaats te bieden in de Rivier Gemeente.
Op 21 november 2010 is de eerste zondag samenkomst gestart.
Om een goed geloofsfundament te leggen is in november 2010 ook gelijk gestart met discipel schap/fundament trainingen.

Korte samenvatting op A4.
Zo weet je snel en duidelijk, wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.

Meer info ? Lees dan verder.

MISSIE:
De Rivier wil dat mensen niet verloren gaan maar eeuwig leven, redding, genezing en bevrijding ontvangen.

De Rivier moedigt jou aan om Gods Rivier door jouw leven heen te laten stromen.
Het Rivier Missie-Statement is:   -YOU ARE THE RIVER-
God doet het en doet het door jou!

Basis Visie:
De Gemeente van Jezus Christus heeft een basis visie met aantal belangrijke pijlers.
Als het goed is zijn deze herkenbaar in de Kerk in Nederland en wereldwijd.
De Gemeente is een plaats van onderwijs, ontmoeting, herstel, aanbidding,  en om het Evangelie vanuit te delen.

KERNWAARDEN  
Een gezonde Gemeente vindt haar kernwaarden in Handelingen 2 vers 41-47:
1. Leer van de apostelen: De Bijbel Gods Woord om waakzaam te zijn en in actie te komen.

2. De Gemeenschap van gelovigen, delen, bemoedigen en zorg voor elkaar (Efeze 3:10+11).
3. Breken van het Brood, Avondmaal en ontmoetingen in de Gemeente en thuis.  
4. Gebeden o.a. voor de Gemeente, openbaring door de Heilige Geest en aanbidding.
Deze kernwaarden leiden tot een goed getuigenis van de Gemeente en openbaren Gods wonderen, genezing en kracht. Samen zorgen zij voor gezonde groei van de Gemeente.

1.Plaats van onderwijs.
De Leer Gods Woord, de Bijbel staat centraal in de Rivier Gemeente.
Regelmatig houden we dan ook Bijbel onderwijsavonden Groeien in Geloof en fundament trainingen.
Ook nodigen we regelmatig gastsprekers (sters) uit in zondag samenkomsten.
O.a. Frank Ouweneel, Steve van Deventer, Göksal en Nikki Güllü en anderen.
Daarbij zien we de laatste jaren en toenemend aantal sprekers /spreeksters uit de eigen Gemeente.
Een goede balans tussen Woord en Geest brengt geloof en kracht voort in je leven.
Het zal je leven opbouwen en veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

2.Plaats van ontmoeting/ Gemeente.
Elkaar ontmoeten als kinderen, jongeren en volwassenen versterkt het onderlinge geloof.

Passie voor Jezus en hart voor mensen.
We zeggen vaak wees gezegend en wees tot een zegen!
Vriendschap groeit omdat we weten dat we broers en zussen van elkaar zijn met dezelfde Vader.
Iedere samenkomst is er tijd voor ontmoeting en gesprek met koffie/thee en fris.
Regelmatig hebben we samen een maaltijd na afloop van de zondag samenkomst.

3. Plaats voor het Avondmaal en samen eten in de Gemeente en thuis.
Samen aan tafel in de Gemeente en de ontmoetingen thuis.

4.Plaats van aanbidding.
Aanbidding heeft als basis een hart dat gericht is op God de Vader.
Vanuit je persoonlijke relatie met Jezus Christus, God de eer geven.
Dat kan zijn in een taak in de Gemeente maar ook in je leven van alle dag.
Aanbidding is een levenshouding.
Johannes 15 vers 5 zegt: zonder Jezus kunnen wij niets doen.
Aanbidden in Geest en in waarheid is het werk van de Heilige Geest in ons.
Als Gemeente nemen we elke woensdagavond ook tijd om te (aan) bidden.
Bidden en ontvangen door ons hart te openen voor wat er in Gods hart is.
Zo wordt bidden ook ontvangen.
Muziek en zang in de samenkomst is ook een middel voor aanbidding.
Psalm 22 vers 4 zegt ook dat God troont op de lofzang van Zijn volk.
(Israël en de Gemeente)
Hij wil zijn waar Zijn kinderen zijn en Jezus Christus als Heer wordt beleden.
Zijn Tegenwoordigheid in de samenkomst en in je leven dat maakt het verschil!

Plaats van genezing & herstel ook door wonderen en tekenen.
Dat wil zeggen een plaats van redding, genezing en bevrijding.
Jezus is Heiland = Redder, Bevrijder en Genezer.
Gelovigen vandaag doen de werken die Jezus deed.
Lees hiervoor ook Marcus 16 vers 15 – 20.
We zien dat God wonderen doet en kracht verleent aan het gelovig gebed in de Naam van Jezus Christus.
Hebreeën 13 vers 8 zegt ook dat Jezus Christus Dezelfde is vandaag.

Regelmatig houden we in de Rivier Gemeente redding – en genezingsdiensten voor
Wijk bij Duurstede en omgeving.
Ga richting Jezus, ga richting het Wonder.

Plaats om vanuit te gaan en het Evangelie te delen.
Wat is het doel van je leven, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe als ik sterf?
Belangrijke levensvragen van mensen waar de Gemeente het antwoord op heeft.
Jezus Christus gaf Zijn leven aan het kruis om het eeuwig leven te geven aan een ieder die gelooft.
Romeinen 1 vers 16 zegt: Het Evangelie van Jezus Christus is Gods reddende kracht tot een eeuwig behoud voor een ieder die gelooft.

We zien steeds dat deze boodschap de harten van mensen, kinderen en jongeren raakt.
De boodschap van bekering en oproep om te kiezen voor Jezus Christus geeft diepe vrede , rust en een doel in je leven.
De Gemeente heeft de opdracht gekregen om de beste boodschap die er is door te geven.
Gods hart en ook ons hart klopt voor mensen.
Jezus zegt: Kom achter Mij, Ik zal jullie vissers van mensen maken.
God geeft gelegenheden hiervoor in je dagelijks leven, Hij brengt de mensen op je pad.

De Kerk op straat !
Onder dit motto zijn we ook elke 3de zaterdag van de maand op straat om mensen te ontmoeten en het Evangelie te delen.
We hebben voor dit doel ook een City Bijbel laten maken voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.
De City Bijbel, het nieuwe testament in makkelijke leesbare stijl geschreven, is gratis beschikbaar in de Rivier Gemeente.

Specifieke Visie van de Rivier.
De Rivier Gemeente heeft naast de basis visie ook een specifieke visie.
Deze is gericht op de verdere omgeving van de stad Wijk bij Duurstede.
Er is visie om in de nabije toekomst nieuwe fundamenten te leggen in de omliggende plaatsen.
Eind 2020 is bijvoorbeeld een start gemaakt met Gebedsgroep De Rivier in Houten.
Eind 2021 in de de De Rivier Gemeente in Houten van start gegaan met zondagse
samenkomsten.

 

De Rivier Gemeente in Houten.
Welkom elke woensdagavond.
Adres:  Nader contact via Rozemarie Huiding 06-44909000.

Zondag samenkomsten:
Elke zondag is er nu ook een samenkomst in Houten.
Welkom vanaf 10.00 uur en start om 10.30 uur.
Christelijke basisschool het Mozaïek, Glazeniersgilde in Houten.
Meer info via www.derivierhouten.nl

We geloven dat er de komende jaren nieuwe Gemeenten zullen ontstaan.
De Rivier Gemeente wil mensen aanmoedigen om in hun eigen omgeving actief te zijn met onder meer gebed – en Evangelisatiewerk.
De Rivier Gemeente zal nieuw Gemeentebouw- en pionierswerk actief ondersteunen.