Israël

Israël

Regelmatig komen en sprekers over Israël in de Rivier Gemeente.
Enkele keren per jaar zijn er in de Rivier Gemeente ook Israël producten te koop van het Israël Producten Centrum (IPC) onderdeel van Christenen voor Israël te Nijkerk.

Stichting Nachamu Nachamu Ami.

De Rivier is een vaste partner van de Stichting Nachamu Nachamu Ami en velen uit de Gemeente zijn ook met praktische hulp verbonden aan dit mooie werk zowel in Renswoude als in Culemborg.
Wie weet in de toekomst ook vanuit Wijk bij Duurstede zelf.
Hulp in woord en daad voor Israël.

De Hebreeuwse woorden ‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël.
Het doel van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden.
Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel.

Alle info: www.nachamu.org

Artikel uit het Rivier Magazine.
(Verspreid in een oplage van 9.500 in Wijk Bij Duurstede, Cothen en Langbroek)
Kracht van de Kerk: Liefde voor Israël.

Een Kerk/Gemeente heeft  ‘roots’ wortels  voor haar geloof.
Zonder wortels is er  geen geloofwaardig  leven, geen geloofwaardige basis voor de Gemeente.  Als we ergens kracht uit kunnen halen dan zijn het wel onze ‘roots’, onze wortels. De Bijbel zelf is ook voornamelijk een Joods boek.
Christenen hebben geestelijk gezien Joodse wortels.
Alle Christenen geloven volgens de Bijbel in  de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
Jacob kreeg later de naam Israël, dat betekent  “Strijder van God”.
In de familie van Jacob werd een vierde zoon geboren en hij heette Juda.
Daar komt ook het woord Judaiet of Jood vandaan.
Inmiddels worden alle nakomelingen van Jacob, Joden genoemd  en mensen die het Joodse geloof aannamen werden ook Joden genoemd.
Jezus de Zoon van God werd geboren in de familie van Juda en is dus een Jood.
Israël is het door God uitgekozen volk is waaruit  Jezus Christus geboren is.
Joden die Jezus gingen  volgen werden later Christenen genoemd of Messias belijdende Joden. Jezus volgen betekende ook het Evangelie van Hem vertellen over de hele wereld en dat gaat wonderbaarlijk door tot op de dag van vandaag. Prijs de Heer.
Jezus, de Koning van de Joden is de sleutel voor de redding van de wereld geworden.

Nu waren er ook Joden die Jezus niet aannamen als hun Koning en  Redder en toen zei de Kerk dat God niet meer de Joden op de eerste plaats zette,  maar de Christenen.
Dus de Kerk kwam in de plaats van Israël….. MAAR God die een eeuwig God is, Dezelfde is, gisteren, heden en vandaag wijkt niet af van Zijn plan: het Joodse volk heeft Hij lief en koos Hij uit  voor de geboorte van Jezus , Zijn Zoon de Overwinnaar van ziekte, zonde en  dood !  Dus kom je tot Jezus dan hoor je bij het volk van God en is er hoop.
De Bijbel zegt in Efeziërs 2 vers 12: Bedenk dat je destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Je leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
Maar nu door Jezus Christus zijn wij verbonden.

Als je de Joodse ‘roots’ te pakken hebt, dan ontdek je dat de Bijbel vertelt over gebeurtenissen die vandaag uitkomen. De gebeurtenissen in het Midden-Oosten vandaag , kunnen wij  terugvinden in de Bijbel als profetieën van  meer dan 2400 jaar geleden.
We zien vandaag het herstel van Israël als volk en als land (sinds 1948) .
Zo is de terugkeer van de Russische Joden te lezen in Jesaja 43 vers 5 en 6. “Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde”
Israël wordt ook geestelijk hersteld, dan delen alle mensen in de beloften van Gods volk. Daarover spreekt Jezus Christus in Zijn profetieën : “Hij zal terugkomen met een nieuw Jeruzalem en Zijn terugkomst zal zijn op de berg Sion”. Als je als Gemeente, je Joodse wortels erkent, herken je Gods aanwezigheid in de Gemeente en daarmee Gods plan voor de wereld van vandaag. Wat een raadsels worden dan onthuld en wat een kracht komt er dan vrij.

De Bijbel zegt: Wie Israël zegent, wordt gezegend. Daar ligt een belangrijke sleutel om de Gemeente te laten groeien en krachtig te laten worden.
Mocht het zo zijn dat een Gemeente/Kerk niet groeit: Doe dan de wortel check!
Dit zal tot zegen zijn van de Gemeente maar ook voor jezelf.

Wijsheid en zegen namens de God van Israël !

Tip:
Mooi boek om te lezen: Het einde van de vervangingsleer van drs. Jan van Barneveld.
Verkrijgbaar in de Rivier Gemeente.