Kracht van de Kerk

DE KRACHT VAN DE KERK IS IN HET WOORD VAN GOD.
Leer te bidden en danken vanuit de beloften in Gods Woord.

In Mattheus 6 vers 33 staat dat ik mij geen zorgen hoef te maken over materiele dingen;
ik ben dankbaar voor wat U voor mij heeft gedaan.

Gebed
Vader ik dank U voor vergeving van mijn zonden, dat U mij heeft getrokken uit de macht van de duisternis en heeft overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van Uw Liefde, Jezus.
Ik ben dankbaar voor verlossing, dat het handschrift dat tegen mij getuigt is uitgewist, want zover het oosten is van het westen, zover heeft U mijn overtredingen van mij gedaan en aan mijn zonden en wetteloze daden zult U beslist niet meer denken.
Ik ben dankbaar voor redding, voor het eeuwige leven, voor gezondheid, bevrijding en voorziening. Voor Uw onvoorwaardelijke liefde voor mij, voor Uw zegen die mij achtervolgd, voor Uw genade in elk gebied van mijn leven; voor de rust en de vrede in mijn hart.
Ik ben dankbaar dat ik Uw Zoon ben, Uw erfgenaam en mede-erfgenaam van Christus.
Dat ik rechtvaardig ben voor U, heilig, smetteloos, zonder vlek of rimpel, dat U mij koninklijk priesterschap hebt gegeven.
Vader ik ben dankbaar dat ik met Jezus ben opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten ben gezet in Christus, dat ik hemelburger ben, niet meer van deze wereld ben, maar in deze wereld als ambassadeur van Uw Koninkrijk.
Ik ben dankbaar dat ik vrije toegang heb tot U Vader, dankzij het bloed van Jezus.
Dat de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, in mij is.
Dat U mij vrijmoedigheid hebt gegeven, dat de vrucht van de Geest, Uw karakter in mij is.
Ik ben dankbaar dat U mij vervuld met de kennis van Uw wil, met wijsheid en met geestelijk inzicht, dat ik Uw stem kan verstaan, dat de Heilige Geest mij leidt in mijn levenswandel met U.
Vader ik dank U dat elke belofte in Uw Woord voor mij ja en amen is en dat U alles wat U in mij heeft gelegd zult uitwerken in mijn leven, omdat U bij machte bent te doen ver boven alles wat ik bid of denk overeenkomstig de kracht die in mij werkzaam is.

Geloof ontkent de realiteit niet.
Geloof plaatst het Woord van God boven de realiteit !

Denken en spreken vanuit de belofte verander de realiteit, omdat de genade van God dan zal stromen in je omstandigheden.
Hebreeën 11 vers 1 spreekt over geloof en zekerheid.
Het bewijs van je identiteit is niet je gedrag of je omstandigheden, maar het bewijs van je identiteit is het Woord van God.