Giften

Giften voor de Rivier Gemeente en haar bediening.
Alleen met jouw hulp kunnen wij het Evangelie, het goede nieuws, bekend maken.
Elke gift , groot of klein, is belangrijk om dat mogelijk te maken.

Vrienden van de Rivier Gemeente
Sommige besluiten de Rivier Gemeente te steunen door een éénmalige gift.
Anderen besluiten om een vaste partner van de Rivier Gemeente te worden en maandelijks de Gemeente te steunen.
Wij zijn daar heel erg dankbaar voor.
In onze werkzaamheden zijn wij sterk afhankelijk van partners en vrienden.
Vrienden zijn nodig om de Rivier Gemeente en haar bedieningen te steunen en mee te helpen Wijk bij Duurstede en omliggende plaatsen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Wil je een vriend worden of een éénmalige gift overmaken?
Geef dan via je bank een (automatische) overschrijving door of vul de machtigingskaart in.
De machtigingskaarten zijn beschikbaar in de Gemeente.

Naam: Stichting Evangelie Gemeente de Rivier.
IBAN nummer: NL73RABO0146579127
Adres: Karolingersweg 232 A , Wijk bij Duurstede.

Vrienden waarmee de Rivier Gemeente verbonden is.
De Rivier Gemeente ondersteund ook weer andere bedieningen vanuit haar visie.
Deel van de inkomsten van de Rivier worden maandelijks doorgegeven aan onderstaande organisaties en bedieningen.
– Stichting Nachamu Nachamu Ami ter ondersteuning van Joden en Israël.
– Stichting Compassion met het sponsoren van kinderen.
– Stichting Wings of Healing en de bediening Evangelist Jan Zijlstra.
– Stichting Open Doors voor de Christenen in verdrukking.
– Bijbel leraar Frank Ouweneel.
– Stichting Insalvation.

Samenstelling van het bestuur.
Het bestuur van de stichting heeft 3 leden zoals vastgelegd in haar statuten:
Erik Niezink is voorzitter van het stichting bestuur.  Telefoon: 06-21848564.
Anita Beerekamp is bestuurslid als secretaris – penningmeester.
Hetty de Bruin – Kamps is bestuurslid.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun taak.

ANBI
Stichting Evangelie Gemeente de Rivier voldoet in haar statuten aan de eisen volgens ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling.)
Giften zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting.

ANBI status.
Kort financieel overzicht 2017.
Voor de belastingdienst heeft de Rivier Gemeente RSIN code 822807774

 

 

  Ons beleid is terug te vinden bij de Visie van de Rivier Gemeente.