Evangelisatie De Kerk op straat !

De Kerk op straat !
Iedere 3de zaterdagochtend van de maand.
Van 11.00 – 12.30 uur.
Ontmoeting en Evangelisatie in Wijk bij Duurstede.
Start bij de waterpomp op de Markt.

Door als Kerk op straat te zijn leggen we nieuwe contacten met mensen
dan kan alleen door actief naar buiten te treden.

Ofwel ; de Kerk op straat om voor mensen te bidden en Jezus Liefde zichtbaar te maken.
We zien iedere keer dat God weer mensen op ons pad brengt.
Als jij uitstapt in geloof > dan stapt God in.
Jezus was regelmatig in de synagoge maar vooral op straat te vinden.
De meeste wonderen en bekeringen vinden ook vandaag op straat plaats.


Het Evangelie is Gods reddende kracht voor een ieder die gelooft.

Romeinen 1 vers 16.
We doen hiermee wat Jezus ons aangaf te doen.
Dat kan elke dag en als Gemeente elke maand op de 3de zaterdag.

We gaan er op uit om zo meer mensen over Jezus te vertellen en te discipelen.
Zoals we lezen in Handelingen 10 vers 38 en Mattheus 28 vers 19.
Doe je ook mee?

 

 

Heb je onze boodschap/uitnodiging ook al gezien op de rotonde?