Gebedsavonden

Gebedsavond elke woensdagavond om 19.30 uur – 21.00 uur.
Het eerste deel van de avond is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Vanaf de inloop 19.00 en start 19.30 uur.
Vervolgens is er doorgaans een moment van samenzang/aanbidding.
Daarna is er tijd voor gebed en houden we het Avondmaal.
Gebed voor de Gemeente.
Gebed voor Israël en voor de Christenen in verdrukking.
Gebed voor de ander, jezelf en de stad/plaats waar we wonen.

We geloven in de kracht van gebed.
Zonder gebed is de Kerk zonder kracht.
Dat zien we helaas veel om ons heen.
Zonder gebed staat ook alles stil.
Maar door gebed tot het Hoofd van de Gemeente (Jezus) komt
het Lichaam(de Gemeente) van Christus in beweging.
De bovennatuurlijke kracht van God komt in werking.
Mensen worden hierdoor, gered, bevrijdt en genezen in Jezus Naam.
Wie bid regeert.
Handelingen 1 vers 8.

Door gebed worden de mensen gered!
We bidden dat mensen in Wijk bij Duurstede worden gered.

Bidden is daarom regelmatig ook strijden.
Het gaat namelijk om het eeuwig behoud van mensen.
De duivel wil de mensen verblinden en in zijn greep houden.
De Gemeente handelt zoals als Jezus handelt volgens Handelingen 10 vers 38.
Gebed brengt Licht in de stad en is ook belangrijk bij Evangelisatie.
Mattheüs 5 vers 13-16.
Elke 3de zaterdag van maand zijn we daarom op straat om te bidden
en te Evangeliseren.

Bidden zet Gods beloften in werking.
Wie bidt ontvangt zegt de Bijbel.

Bidden = Ontvangen !
Mattheüs 7 vers 7 en 8.

Bidden geeft richting.
Er is al teveel verwarring.

Daarom wil de Heilige Geest openbaring en wijsheid geven.
Spreuken 29 vers 18.
Gebed wil juist richting geven en Gods weg laten zien in je leven
en in het leven van de Gemeente.

Bidden is ook luisteren want God is een sprekend God.
De Gemeente volgt Zijn Stem.
Johannes 10 vers 4 en 16.
Daarom is bidden zo belangrijk.
We bidden wat in Gods Hart is.

Jezus Zelf en de Geest bid en pleit voor ons. Elke dag.
Romeinen 8 vers 26, 27 en 34. Hebreeën 7 vers 25.

Daarom moedigen we iedereen aan om zelf een persoonlijk gebedsleven te hebben.
Elke dag tijd door te brengen in gebed en te lezen in de Bijbel.
Elke dag te bidden in de Geest en te zingen.
Zo leef je dagelijks in de wil van God.