Groeien in Geloof

Bijbel onderwijs dat verder bouwt op het gelegde geloofsfundament.
Zoals we kunnen lezen in Hebreeën 6 vers 1-2.
Verder groeien in geestelijke volwassenheid.

We geloven dat God in ons leven zal werken door Zijn Woord en Heilige Geest.
Zodat we geestelijk groeien om krachtige Christenen te zijn in woord en daad
tot zegen van de mensen in Jezus Naam.

Vanaf woensdagavond 4 september 2024 start er een nieuwe training
in de Rivier met de naam One Basics.
Deze training houden we op alle woensdagavonden.
Totaal gaat het om 32 lessen per jaar over een periode van 2 jaar.
We geven 16 lessen in het najaar van 2024 en 16 lessen in het voorjaar van 2025.
In het najaar van 2025 geven we opnieuw 16 lessen en in het voorjaar van 2026.
Totaal gaat het dus 64 lessen.
Over een periode van twee jaar ontvang je sterk en krachtig onderwijs om werkelijk discipel van Jezus te zijn vanuit een goed Bijbels fundament.
Zo kun ook zelf weer anderen voorgaan en onderwijzen.
Dit principe lezen we ook in 2 Timotheüs 2 vers 1 en 2.

Inhoud deel 1 en deel 2:

Tijdstip/aanmelden
De avonden starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.
Deelname is gratis en welkom met koffie / thee bij aanvang en in de pauze.
Neem wel je Bijbel en pen mee.
We zien uit naar je komst en meld je aan via info@deriviergemeente.nl
Dan houden we rekening met je komst en zorgen we voor een gratis handleiding.

De Rivier Gemeente
Adres: Kanaal-Noord 1
3961 MZ  Wijk bij Duurstede.

 

 

Welke trainingen hebben we eerder gehouden ?

De maat is VOL ! Oktober en november 2022.

Gods overvloedige zegen is beschikbaar voor alle mensen.
Toch gebruiken – of zien we die volle zegen niet of maar ten dele.
Hoogste tijd dus om voor Hét Leven in de Volheid met Jezus te gaan.
God heeft namelijk een plan met je leven en een duidelijk doel.

Verlang je ernaar om dat te ontdekken en te groeien in Gods Woord ?
Wil je de werking van Gods Geest zien in je dagelijks leven en bewegen in de Wondere wereld van Geloof ? Kom dan naar de -De maat is VOL- avonden.

Zeven avonden die je leven zullen veranderen.

Het gaat om zeven donderdagavonden van 6 oktober t/m 17 november.
Praktisch Bijbel onderwijs met interactie d.m.v. vragen en antwoorden.
De ene helft van de avond geven we onderwijs en de andere helft is er uitwisseling en praktijk. Onderwerpen zijn o.a. : Volmaakt in Jezus en leven in Zijn Volmaakte plan,
Vol van het Woord, Vol van de Geest, Vol van Geloof, Vol van Kracht, Vol van Genade en Liefde, Het Volle Evangelie delen tot aan de Voleinding van deze wereld.

In mei /juni 2021 was er een speciale training gericht op Evangelisatie
Deze training zal je helpen in je dagelijks leven om mensen te bereiken  met de boodschap van Jezus Christus. Zijn liefde, redding en genezing is voor alle mensen.

Het Evangelie is ons toevertrouwd en de Heilige Geest geeft je vrijmoedigheid en kracht.
God wil ons wapenen en sterken door Zijn Woord en Geest.
We zullen de druk moeten opvoeren nu er druk ontstaat in de huidige tijd.
Mis deze training niet en geef je op via info@deriviergemeente.nl
Het zal een zegen voor je Christenleven zijn, ieder dag!
Ook als je geen bezoeker(ster) bent van De Rivier Gemeente; van harte welkom.

Het is een praktische training met vragen als:
Waar ga ik naar toe als ik dood ga?
Waarom is er zoveel ellende in de wereld?
Wat is het doel van het leven?

Ook vragen over:
Hoe kan ik doelgericht bidden voor de redding of genezing van mensen?
Hoe voorkom ik discussies?
Onze houding als Christenen: Niet oordelen en houden van alle mensen.
Gods bewogenheid voor de mens in nood.

Doelgroepen:
Kennis gerichte mensen bereiken als het gaat over bv. schepping en evolutie.
Moslims bereiken.
Jongeren bereiken.
Religieuze mensen.
Of bv. een Jehova aan de deur ; wat nu?

In het najaar 2020 hebben we deze training gehouden:


Discipel – en leiderschap Training -for such a time as this- 

Het was een belangrijke training voor iedereen die een discipel van Jezus wil zijn en zich wil ontwikkelen in leiderschap.
Iedereen is van harte welkom bij deze training voor jong en oud, ook als je geen(vaste) bezoeker bent van De Rivier Gemeente.
Nodig daarom ook andere Christenen uit.

Welkom van 19.30 uur – 21.45 uur in gebouw van de Rivier Gemeente.
Pauze rond 20.30 uur en deelname is gratis.
Vrije gift is welkom, de kosten zijn rond E 25,00 voor alle lessen.(drukwerk, koffie enz.)
Neem wel zelf je fysieke Bijbel, pen en papier mee.
Geef je op via info@deriviergemeente.nl of via het inschrijfformulier.

Het gaat om 14 dinsdagavonden met praktisch Bijbel onderwijs.
In de lessen delen we ervaringen uit de praktijk, is er interactie en toepassing.
Daarnaast stappen we uit in de praktijk op woensdag 23 september en woensdag
25 november tijdens de Wonderlijke Wijkse Woensdagen.
De lessen zullen je opbouwen, inspireren en je leven veranderen in Jezus Naam.

Hieronder staan een aantal belangrijke Bijbelteksten als vertrekpunt voor de training:

Esther 4 vers 14b en 1 Kronieken 12 vers 34.
We zijn met het oog op deze tijd geroepen en onderkennen de tijd waarin we leven.
We hebben in Christus Jezus onze Koninklijke waardigheid gekregen. Welkom in Gods leger.

1 Petrus 2 vers 9.
Deze generatie zal Gods daden verkondigen en doen.

We zijn een Koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom, om de grote daden van God te verkondigen in woord en daad.

Handelingen 10 vers 38 en Mattheüs 28 vers 19 +20.
Discipelen van Jezus gaan in de kracht van de Heilige Geest rond (leren/dopen), doen goed en genezen de mensen die door de duivel overweldigd zijn en ze weten; God is met mij!

2 Timotheüs 2 vers 1+2.
Dienend leiderschap. We willen doorgeven, ons bekwamen en betrouwbare mensen zijn die ook zelf weer bekwaam zullen zijn anderen te leiden en voor te gaan. 


Hieronder staan een aantal onderwerpen die o.a. aan bod gaan komen:
Identiteit, Woord en Geest, de Bijbel het fundament, de opdracht en gebed, de Stem van God verstaan, Gods gaven voor jou, genees de zieken, homiletiek; de prediker en zijn/haar boodschap, het Woord delen in de praktijk, karaktervorming en leiderschap, leven als Jezus in deze wereld en Gods plan voor je leven en de Gemeente.

Hieronder staat een korte uitwerking m.b.t. de inhoud van de lessen:

Les 1. Dinsdag 8 september: Inleiding door Erik Niezink.
Start en welkom.

Inleiding over de komende tijd, boeken tips en leeslessen.
De troonrede van onze Koning. (Matheus hoofdstuk 5+6+7)
Kern van discipel schap en daaruit volgend (ontwikkeling) naar leiderschap.
Maak je gereed met het oog op deze tijd.
Tijd om keuzes te maken > basis van discipel schap.
Toewijding en stappen in nieuw gebied. Jezus zegt; Volg Mij.
Wie niet dagelijks zijn kruis opneemt kan Mijn discipel niet zijn. (Lucas 9:23 en 14:27)
Bekwaam, bewust en betrouwbaar om door te geven. (2 Timotheüs 2 vers 1+2)
De huidige generatie en de nieuwe generatie trekken samen op.

Les 2. Dinsdag 15 september: Woord en Geest.(Hennie Nell)
De Bijbel het centrum en fundament van alle lessen.

Uw Woorden zijn Geest en Leven (Johannes 6 vers 63).
Mediteren, proclameren, overdenken enz.
Het Woord is zaad, de Geest het water. Samen is het kracht en geeft gezonde groei.
Zorg dat je Gods Woord kent. Leef bij heel het Woord.
Ontdekt Jezus in het OT en weet vragen van mensen te beantwoorden op Bijbelse basis,
dan sta je op een sterk fundament.
Ontdekt ook dat Gods Woord Levend is en tot je spreekt; de Adem, de Ruach.

Les 3.
Dinsdag 22 september: de Stem van God verstaan. (Erik Niezink)
God is een sprekend God; Zijn Stem dagelijks verstaan is noodzakelijk.

Zonder de Stem kunnen we niet gaan.
We hebben God ingevingen nodig. Hij geeft ze ook: dat is de belofte.
In keuzes die we maken ,welke weg we zullen bewandelen.
Zeker ook in de (genezing) bediening en het delen van Gods Woord.

Woensdag 23 september stappen we uit in de praktijk.
Wonderlijke Wijkse Woensdag.

Les 4. Dinsdag 29 september: Intimiteit = identiteit.(Hennie Nell)
Je weet wie je bent door intimiteit met God je Vader.

Identiteit door relatie (Galaten 2 vers 20).
Zonder MIJ kun je niets doen maar ook; met MIJ zijn alle dingen mogelijk!
Geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet.
Door geloof en groei in geloof ga je het zien en ontdekken voor je persoonlijk leven.
In de geestelijke wereld gaan ze zien dat jij weet wie je bent in Christus Jezus.

Les 5. Dinsdag 6 oktober: Autoriteit en de gaven/wapens.(Erik Niezink)
Aan ieder worden de openbaring gaven, inspiratiegaven en krachtgaven gegeven.
Pakt het, gebruik het, streef ernaar schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 1.
De gaven van God aan jouw, jouw gave aan Hem.
Toepassen van de autoriteit die God je heeft gegeven.
Ga voor ALLES en voor niets minder.
Lied: Make me een offering, make me a vessel, new power/new ground.
Rivieren in de wildernis, zie IK maak iets nieuws. (Jesaja 43 vers 19) Nieuw gebied.

Les 6. Dinsdag 13 oktober: Compassie gaat over tot actie/ Evangelisatie.(Hennie Nell)
De opdracht is duidelijk: Maak alle volken tot Mijn discipelen. (Mattheüs 28 vers 18-20)
De duivel is een verslagen vijand ! Jezus zegt; Mij is gegeven alle macht !
Neem deel aan de strijd die gaat om de eeuwige redding van mensenlevens.
Omdat je weet wie je bent> ambassadeurs van God Koninkrijk.
De Kerk op straat, in je buurt, familie, bedrijf.
Waar jij gaat is Hij en andersom. Mijn Geliefde is van mij.
Waar de Heer is, is Zijn dienaar. Altijd op zoek naar het verlorene.
Gelegen of ongelegen voor jou?

Les 7. Dinsdag 20 oktober: Homiletiek; de prediker en zijn/haar boodschap. (Erik Niezink)
Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods (Johannes 3 vers 34).

Verschillende soorten prediking.
Op het podium en in groepen.

Les 8. Dinsdag 27 oktober: Het Woord delen in de praktijk. (Allen)
Avond met 10-15 minuten voorgaan in woordverkondiging door de deelnemers.

Les 9. Dinsdag 3 november: Het Woord delen in de praktijk. (Allen)
Avond met 10-15 minuten voorgaan in woordverkondiging door de deelnemers.

Les 10. Dinsdag 10 november: Karaktervorming en leiderschap.(Erik Niezink)
De prijs van de zalving voor iedere gelovige en in het bijzonder voor diegene die dienen in leiderschap.
De vrucht van de Geest > van de Geest > dus bovennatuurlijk.
Leven door de Geest, vorming door de Geest.

Les 11. Dinsdag 17 november: Leven zoals Jezus in deze wereld. (Hennie Nell)
Zoals Hij is, zo zijn ook wij. (1 Johannes 4 vers 17 b.)

In de wereld hebben we te maken met verdrukking.
Jezus zegt; Ik heb de wereld overwonnen.
We zijn niet meer van deze wereld maar leven wel in deze wereld.
Dagelijks wandelen in de Geest, gebed en leven door het Woord zal ons ook vrijhouden van deze wereld om zo een zegen te zijn in deze wereld ondanks verleidingen en aanvallen.

Les 12. Dinsdag 24 november: Genees de zieken, raak de Heer aan. (Erik Niezink)
In Handelingen 10 vers 38 lezen we dat Jezus ook daarvoor gezalfd was > Zo ook wij.

Vandaar een avond en de inzet bij de Wonderlijke Wijkse Woensdag.
Van alle gaven is deze gave heel belangrijk omdat we zien in heel het nieuwe testament dat het heel belangrijk was in al het werk wat Jezus deed.
We zien vooral genezingswonderen gebeuren in de Evangeliën.
In de leiding is dit steeds een uitdaging om hierin voor te gaan.
De opdracht is, ook hier, voor alle gelovigen.

Praktijk op woensdagavond 25 november 2020.
Wonderlijke Wijkse Woensdag.

Les 13. Dinsdag 1 december:  Zegen en zalving met olie op ieders leven en gebed om openbaring. (Erik en Marga Niezink).
Uitleg over het zalven met olie in deze tijd.

JEZUS > in Hem Leven wij, bewegen wij en zijn wij.
Doorlopende zalving op onze levens.

Les 14. Dinsdag 8 december: Uitwerking van Gods plan voor je leven en de Gemeente (Allen)
In de week vooraf specifiek persoonlijk gebed van 1 december- 7 december.
Delen van Woorden in de groep aan elkaar ter bemoediging en aansporing.
Uitleg over profetie.
Jullie kunnen allen één voor één profeteren.
Zonder openbaring is er verwildering maar door openbaring is er richting in ieders leven.

Welke andere onderwerpen hebben we ook behandeld?

In 2019 zijn we aan de slag gegaan met een paar praktijk momenten
van het geleerde.

In het najaar 2019 is er onderwijs geweest over muziek en aanbidding.

Najaar 2018 hebben we een nieuwe serie Groeien in Geloof gehad.
Onderwerp is de Rivier Gemeente.
De onderwerpen waren:
Les 1.  Donderdag 11 oktober: De Rivier Gemeente haar belofte en fundament.
Les 2. Donderdag 18 oktober: De Rivier Gemeente haar kracht en zalving.
Les 3. Donderdag 25 oktober: De Rivier Gemeente haar bedieningen.
Les 4. Donderdag 1 november:De Rivier Gemeente haar strijd en tegenstanders.
Les 5. Donderdag 8 november:De Rivier Gemeente haar cultuur en leiderschap.

 

In het najaar van 2017 is het onderwerp Evangelisatie besproken:

Gods leger van romantische strijders handelen vanuit bewogenheid.
De romantische strijder weet wie hij/zij is.
Evangelisatie: Romantische strijders zijn zichtbaar. Sta op !
Evangelisatie: Romantische strijders kennen het Woord.

Romantisch strijders hebben zelf /zijn zelf een getuigenis.
Romantische strijders zijn Extreem Normaal.
Gods leger van romantische strijders volgen(s) Gods plan.

In het  voorjaar van 2017 hebben we een onderwijs serie gehouden over
De Kracht van de Kerk. Dit waren toen de onderwerpen:

Lessen uit de geschiedenis van de Kracht van de Kerk.
De Bijbel de Kracht van Het Woord.
De Kracht van de Naam van Jezus.

De Kracht van Gebed. (offensief gebed)
De Kracht van samenwerking onder Gods leiding; Wachters op de muur.
De Kracht van de Kerk verbonden met – en liefde voor Israël.
De Kracht van Geloof.

In het najaar van 2016 hebben we onderstaande onderwerpen besproken:
Mannen en vrouwen samen sterk in Gods Koninkrijk.
Geest, ziel en lichaam.
De Stem van God verstaan.
Gaven van de Heilige Geest; Openbaringsgaven, inspiratiegaven en krachtgaven.
Valstrikken van de duivel.