Groeien in Geloof

038
Bijbel onderwijs dat verder bouwt op het gelegde geloofsfundament.
Zoals we kunnen lezen in Hebreeën 6 vers 1-2.
Verder groeien in geestelijke volwassenheid.

We geloven dat God in ons leven zal werken door Zijn Woord en Heilige Geest.
Zodat we geestelijk groeien om krachtige Christenen te zijn in Woord en daad tot zegen van de mensen in Jezus Naam.

Groeien in Geloof
Bijbel onderwijs dat aanzet om te geloven en te doen door:
-Woorden – Werken – Wonderen-

Welkom van 19.30 uur – 21.45 uur gebouw van de Rivier Gemeente.
Pauze rond 20.30 uur.
Deelname is gratis.
Vrije gift is welkom, kosten zijn rond E 12,50 voor alle lessen. (E 2,50 per les)

In het najaar 2019 is er onderwijs over muziek en aanbidding.
In het voorjaar 2020 (vanaf februari) volgt een nieuwe Bijbel onderwijs.

Najaar 2018 hebben we een nieuwe serie Groeien in Geloof gehad.
Onderwerp is de Rivier Gemeente.

De onderwerpen waren:
Les 1.  Donderdag 11 oktober: De Rivier Gemeente haar belofte en fundament.
Les 2. Donderdag 18 oktober: De Rivier Gemeente haar kracht en zalving.
Les 3. Donderdag 25 oktober: De Rivier Gemeente haar bedieningen.
Les 4. Donderdag 1 november:De Rivier Gemeente haar strijd en tegenstanders.
Les 5. Donderdag 8 november:De Rivier Gemeente haar cultuur en leiderschap.

In 2019 zijn we aan de slag gegaan met een paar praktijk momenten
van het geleerde.

Welke onderwerpen hebben we eerder behandeld?

In het najaar van 2017 is het onderwerp Evangelisatie besproken:

Gods leger van romantische strijders handelen vanuit bewogenheid.
De romantische strijder weet wie hij/zij is.
Evangelisatie: Romantische strijders zijn zichtbaar. Sta op !
Evangelisatie: Romantische strijders kennen het Woord.
Romantisch strijders hebben zelf /zijn zelf een getuigenis.
Romantische strijders zijn Extreem Normaal.
Gods leger van romantische strijders volgen(s) Gods plan.

In het  voorjaar van 2017 hebben we een onderwijs serie gehouden over De Kracht van de Kerk.
Dit waren toen de onderwerpen:

Lessen uit de geschiedenis van de Kracht van de Kerk.
De Bijbel de Kracht van Het Woord.
De Kracht van de Naam van Jezus.
De Kracht van Gebed. (offensief gebed)
De Kracht van samenwerking onder Gods leiding; Wachters op de muur.
De Kracht van de Kerk verbonden met – en liefde voor Israël.
De Kracht van Geloof.

In het najaar van 2016 hebben we onderstaande onderwerpen besproken:
Mannen en vrouwen samen sterk in Gods Koninkrijk.
Geest, ziel en lichaam.
De Stem van God verstaan.
Gaven van de Heilige Geest; Openbaringsgaven, inspiratiegaven en krachtgaven.
Valstrikken van de duivel.