De Rivier van God stroomt altijd !
Van harte welkom in de samenkomsten.

Elke zondag 10.30 uur samenkomst en Avondmaal.
Feestelijke samenkomsten met muziek, zang en 

praktische woordverkondiging uit de Bijbel.


Zondagochtend 4 juni mei samenkomst met spreker
Ando Geworgjan.

Elke woensdagavond Ontmoeting en Gebed.
Van 19.30 uur – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Gebed voor de Gemeente, Christenen in nood, Israël en voor jezelf.


Elke zondagochtend -de Rivier Kids-
Voor alle kinderen vanaf de basisschool.
We starten rond 11.00 uur na het zangmoment.
Psalm 78 regel 5-7 spreekt over de nieuwe generatie.
Dat de kinderen ook hun vertrouwen op God zullen stellen.
Meer info via www.derivierkids.nl


-’t Winkeltje bij de Rivier
-een cadeau om er te zijn en er één te vinden-
We zijn elke woensdag open van 13.30 – 16.30 uur.
Daarnaast elke zondag van 12.30 – 13.30 uur na de samenkomst.
Kom gezellig langs, er is altijd gratis koffie/thee.
De opbrengst is voor 3 goede doelen.
Meer info onder het kopje Activiteiten/ ’t Winkeltje bij de Rivier. 

Wonderlijke Woensdagen. 
Omdat bij God ALLE dingen mogelijk zijn!
Welkom op 21 juni 2023.
Inloop 19.30 uur met koffie/thee en start 20.00 uur – 21.30 uur.
Een avond met zang, gebed voor genezing en getuigenissen ter
bemoediging.
Ga richting Jezus, Ga richting het Wonder!
Van harte welkom, namens het gebedsteam van de Rivier.

We zien steeds dat God mensen geneest en redding geeft.
De aflopen periode is er een vrouw genezen van artrose en
een vrouw van een leveraandoening, ze heeft nu geen
levertransplantatie meer nodig. Daarnaast zijn er mensen verlost
van allerlei pijnen en gered voor de eeuwigheid.  Prijs de Heer!

 


De Rivier Gemeente Houten.
Gebed en ontmoeting elke woensdagavond.
Inloop 19.00 uur en start 19.30 – 21.00 uur.
Vaste locatie: Standerdmolen 10 in Houten.

We houden in Houten elke week zondag samenkomsten
in de Christelijke basisschool Het Mozaïek.
Adres: Glazeniersgilde 18, 3994BM te Houten.
Inloop 10.00 uur en start 10.30 uur.

Meer informatie en agenda via www.derivierhouten.nl
Let op!  De gebedsavonden en jeugdmeetings houden
we op onze vaste locatie: Standerdmolen 10 in Houten.

Scan de QR code en lees de Bijbel in alle talen.

De belangrijkste stap voor jouw leven.
Kies voor Jezus en ontdek Zijn plan voor jouw leven.