Welkom Rivier 1


Elke zondag van 11.00 uur-12.00 uur kinderclub.
Voor alle kinderen van de basisschool.

Zondagochtend 15 september 10.30 uur samenkomst
met spreker John Edens.


Woensdagavond 25 september 19.30 uur.

Wonderlijke Wijkse Woensdagen zijn samenkomsten met gebed voor een Wonder.
Wat bij mensen onmogelijk is, is namelijk mogelijk bij God.

Inloop met koffie / thee om 19.30 uur,  start van de avond is om 20.00 uur
en einde rond 21.30 uur.

Een avond met zang, gebed en getuigenissen ter bemoediging.
Ook bidden we voor de zieken opdat zij genezing ontvangen in Jezus Naam.
De Bijbelse boodschap van genezing, redding en bevrijding heeft in
iedere samenkomst mensen verder gebracht en geholpen.

Kom als je gebed nodig hebt en neem ook anderen mee naar deze
Wonderlijke Wijkse Woensdag omdat bij God ALLE dingen mogelijk zijn!

Van harte welkom, namens het Gebedsteam van de Rivier.

IMG_4638