Genezingsdiensten en Wonderlijke Woensdagen

Regelmatig houden we in de Rivier Gemeente genezingsdiensten.
Genezing & Herstel is een belangrijk onderdeel van de bediening van Jezus Christus
en daarmee ook voor Christenen en de Gemeente vandaag.

Ga richting Jezus, ga richting het Wonder.
Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen.
We geloven dat de boodschap van redding, bevrijding en genezing
daarom ook dezelfde is voor deze dag en ook voor morgen.
De gelovigen gaan in het voetspoor van Jezus en doen wat Hij deed.
Kom en zie de wonderen die Jezus nog steeds doet.

 

Wonderlijke Woensdagen

Speciale samenkomsten op woensdagavond met gebed voor de zieken.
Welkom op woensdagavond 29 mei en 25 september 2024.
Rivier samenkomsten met gebed voor een Wonder.
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Inloop met koffie / thee om 19.30 uur,  start van de avond is om 20.00 uur
en einde rond 21.30 uur.
Een avond met zang, gebed en getuigenissen ter bemoediging.
Ook bidden we voor de zieken opdat zij genezing ontvangen in Jezus Naam.
De Bijbelse boodschap van genezing, redding en bevrijding heeft in
iedere samenkomst mensen verder gebracht en geholpen.
Kom als je gebed nodig hebt en neem ook anderen mee naar deze
Wonderlijke Woensdag omdat bij God ALLE dingen mogelijk zijn!

We zien steeds dat God mensen geneest en redding geeft.
De aflopen periode zijn o.a. een man genezen van dyslexie, een vrouw genezen
van artrose en
een vrouw van een leveraandoening, ze heeft nu geen
levertransplantatie meer nodig.
Daarnaast zijn velen verlost van allerlei pijnklachten en gered
voor eeuwigheid !
Prijs de Heer!
Gods Woord en Wonderen blijven onveranderd en komen in werking
door geloof. Lees bv. Mattheus 4 vers 23+24 en vele andere teksten.

We raden je aan om je geloof op te bouwen door bijvoorbeeld boeken
te lezen van Derek Prince, Jan Zijlstra en Tom de Wal.
Deze boeken zijn gratis beschikbaar in de Rivier Gemeente.
Kijk hiervoor ook op www.wingsofhealing.nl/getuigenissen
Lees ook de getuigenissen hieronder.

Van harte welkom, namens het Gebedsteam van de Rivier.
Locatie: De Rivier Gemeente, Kanaal- Noord 1, Wijk bij Duurstede.
Email: info@deriviergemeente.nl 

 

Deze samenkomsten hebben we in 2022 en 2023 gehouden:

In de afgelopen jaren hebben we vele campagnes en genezingsdiensten gehouden met Evangelist Jan Zijlstra in Wijk bij Duurstede. (de laatste was nog op 18 april 2021)
De grootste kerkelijke samenkomst van de afgelopen decennia, met ruim 800 bezoekers, was in oktober 2010 in de toenmalige Hordenhal.
We zijn dankbaar voor vele wonderen van redding, bevrijding en genezing
die God gedaan heeft door de handen van Evangelist Jan Zijlstra in Jezus Naam.
Hij is op 9 september 2021 naar de Here Jezus gegaan in de gezegende leeftijd van 82 jaar. We zijn God dankbaar voor zijn leven.
Jan Zijlstra houdt een speciale plaats in de harten van velen; zeker ook in De Rivier Gemeente waar hij medeoprichter van is. 

De samenkomsten en Genezingsdiensten van zijn opvolgers gaan door.
Meer info:
www.wingsofhealing.nl